Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrody

2023-09-12 10:03:38 (ost. akt: 2024-04-30 13:24:04)

2023/2024

Oferta edukacyjna w Muzeum Przyrody

Autor: Łukasz Kulicki

Oferta edukacyjna Muzeum Przyrody w Olsztynie

Zamawianie lekcji: przynajmniej 7 dni przed planowanym terminem realizacji, telefonicznie bądź osobiście, od poniedziałku do piątku.

Czas trwania zajęć: lekcja ok. 45 min, warsztat ok. 60 min.

Odpłatność za lekcję: według ceny biletu ulgowego obowiązującego w Muzeum Przyrody + 40 zł opłata za jedną godzinę lekcyjną lub 60 zł za godz. warsztatu (nie obowiązuje oferta
o biletach łączonych). W cenie biletu istnieje możliwość zwiedzania ekspozycji bez przewodnika.

Odpłatność za lekcję lub warsztat nie może być mniejsza niż 130 zł (ryczałt).
W zajęciach może uczestniczyć grupa ok. 25 os. pod opieką nauczyciela.

Muzeum Przyrody ul. Metalowa 8 Olsztyn, tel. 89 533 47 80,
e-mail:muz.przyr@muzeum.olsztyn.p


Przedszkola
Warsztaty


1. Jak chronimy przyrodę na Warmii i Mazurach?
Dzieci poznają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody. Dzieci dowiadują się jak należy zachowywać się w lesie czy nad jeziorem, poznają mieszkańców rezerwatów i zagrożenia jakim podlegają.

2. Mieszkańcy lasu
Uczestnicy słuchając opowiadania o wycieczce po lesie (ilustrowanego slajdami i głosami zwierząt) poznają wybrane gatunki zwierząt zamieszkujące las. Zabawy edukacyjne przybliżają zasady życia watahy wilków i zorganizowanej społeczności mrówek oraz pomagają zapamiętać nazwy gatunkowe i wygląd innych mieszkańców lasu

3. Od przylotu do odlotu – czyli wszystko o bocianach
Na zajęciach omawiane są różne zdarzenia z życia bocianów białych od momentu ich przylotu wiosną z Afryki, poprzez zajmowanie gniazd, wychowanie młodych, zdobywanie pożywienia, zagrożenia, do sejmików bocianich przed odlotem do „ciepłych krajów”.

4. Ptaki z naszego karmnika
Podczas zajęć uczniowie poznają zasady właściwego dokarmiania ptaków, różne rodzaje karmników oraz rozpoznają nasiona, które mogą być wykorzystane w ptasiej diecie. W czasie zabaw dzieci utrwalają nazwy ptaków i wygląd oraz ich zachowanie przy karmniku.

5. Sowy – nocni łowcy?
Warsztaty poświęcone są jednemu z najbardziej tajemniczych rzędów ptaków – sowom. Uczestnicy poznają różne gatunki sów, ich przystosowanie do nocnego trybu życia, dietę i sposób polowania. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć pióra sów.

6. Zwiastuny wiosny
Dzieci poznają pierwsze wiosenne rośliny, dowiadują się o godach, rewirach, wiosennej wędrówce ptaków, poznają głosy ptaków i płazów, wiosenne owady. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć eksponaty: borsuka, dzika pasiaka.

Lekcje

7. Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Podczas prezentowania eksponatów (m. in. bobra, jeża, piór sów, poroża) i slajdów przekazywane są informacje na temat wybranych, bardziej lub mniej znanych zwierząt zamieszkujących Warmię i Mazury. Przy omawianiu niektórych zwierząt uczestnicy zajęć poznają też ich głosy.

8. Czy stokrotka ma sto płatków?
Dzieci zapoznają się z ogólną budową rośliny zielnej (korzeń, łodyga, liście, kwiat)
i funkcją poszczególnych organów. Omawiane zostaną pospolite gatunki roślin zielnych (m.in. konwalia majowa, pokrzywa zwyczajna, koniczyna biała, mniszek lekarski) przy wykorzystaniu zasuszonych okazów zielnikowych oraz prezentacji multimedialnej.

9. Dlaczego ptaki latają?
Na salach wystawowych dzieci poznają podstawowe wiadomości dotyczące budowy ogólnej ptaków (budowa skrzydła, pióra, kształty dziobów i nóg). Omówimy także środowiska występowania i sposoby odżywiania się ptaków.

10. Jakie to drzewo?
W oparciu o zbiory zielnikowe i prezentację multimedialną, uczniowie uczą się rozpoznawać drzewa i krzewy (liściaste i iglaste) na podstawie ogólnych pokrojów, kory, liści, owoców i nasion.

11. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Podczas lekcji omawiane są różne sposoby przygotowania się zwierząt do trudnych warunków zimowych (robienie zapasów, zmiana futerka, zasypianie, wędrówka do ciepłych krajów oraz z krajów zimniejszych do Polski).

Dla szkół podstawowych
Klasy I-III
Warsztaty


1. Mieszkańcy lasu
Uczestnicy słuchając opowiadania o wycieczce po lesie (ilustrowanego slajdami i głosami zwierząt) poznają wybrane gatunki zwierząt zamieszkujące las. Zabawy edukacyjne przybliżają zasady życia watahy wilków i zorganizowanej społeczności mrówek oraz pomagają zapamiętać nazwy gatunkowe i wygląd innych mieszkańców lasu.

2. Jak tropić i śledzić zwierzęta
Niełatwo zaobserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Aktywność niektórych gatunków przypada na godziny nocne, większość prowadzi skryty tryb życia. Podczas warsztatów dzieci nauczą się w jaki sposób rozpoznawać ślady i tropy zwierząt oraz jak samodzielnie odnaleźć je w terenie.

3. Jakie kwiaty kwitną wiosną?
Warsztaty dają możliwość zapoznania się z wiosenną florą lasów i łąk. Zastanowimy się: Dlaczego kwitną kwiaty?, Kiedy pojawiają się kwiaty na drzewach, krzewach i roślinach zielnych?, Co rozwija się wcześniej liście czy kwiaty?

4. Od przylotu do odlotu – czyli wszystko o bocianach
Na zajęciach omawiane są różne zdarzenia z życia bocianów białych od momentu ich przylotu wiosną z Afryki, poprzez zajmowanie gniazd, wychowanie młodych, zdobywanie pożywienia, zagrożenia, do sejmików bocianich przed odlotem do „ciepłych krajów”.

5. Poznajemy zwierzęta Warmii i Mazur
Rozwiązując przygotowane zadania dzieci uczą się rozpoznawać wybrane gatunki zwierząt prezentowane na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” oraz zaliczać je do poszczególnych gromad.

6. Ptaki z naszego karmnika
Podczas zajęć uczniowie poznają zasady właściwego dokarmiania ptaków, różne rodzaje karmników oraz rozpoznają nasiona, które mogą być wykorzystane w ptasiej diecie. W czasie zabaw dzieci utrwalają nazwy ptaków i wygląd oraz ich zachowanie przy karmniku

7. Sowy – nocni łowcy?
Warsztaty poświęcone są jednemu z najbardziej tajemniczych rzędów ptaków – sowom. Uczestnicy poznają różne gatunki sów, ich przystosowanie do nocnego trybu życia, dietę i sposób polowania. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć pióra sów.

8. Wychowanie potomstwa przez zwierzęta leśne
W czasie zajęć dzieci poznają zwierzęta leśne, miejsca wychowu młodych, liczbę potomstwa, kto się opiekuje potomstwem. Poznają niektóre określenia młodych zwierząt: szczenięta, koźlęta, cielęta, warchlaki, a także nazwy niektórych zwierząt dorosłych, jak: wadera, łania, odyniec.

9. Zwiastuny wiosny
Dzieci poznają pierwsze wiosenne rośliny, dowiadują się o godach, rewirach, wiosennej wędrówce ptaków, poznają głosy ptaków i płazów, wiosenne owady. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć eksponaty: borsuka, dzika pasiaka.

Klasy I-III
Lekcje


10. Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Podczas prezentowania eksponatów (m. in. piór sów, poroża, bąka, żurawia) i slajdów przekazywane są informacje na temat wybranych, bardziej lub mniej znanych zwierząt zamieszkujących Warmię i Mazury. Przy omawianiu niektórych zwierząt uczestnicy zajęć poznają też ich głosy.

11. Czy stokrotka ma sto płatków?
Dzieci zapoznają się z ogólną budową rośliny zielnej (korzeń, łodyga, liście, kwiat) i funkcją poszczególnych organów. Omawiane zostaną pospolite gatunki roślin zielnych (m.in. konwalia majowa, pokrzywa zwyczajna, koniczyna biała, mniszek lekarski) przy wykorzystaniu zasuszonych okazów zielnikowych oraz prezentacji multimedialnej.

12. Dlaczego ptaki latają?
Dzieci poznają też podstawowe wiadomości dotyczące budowy ogólnej ptaków (budowa skrzydła, pióra, kształty dziobów i nóg). Omówimy także środowiska występowania i sposoby odżywiania się ptaków.

13. Jak chronimy przyrodę na Warmii i Mazurach?
Dzieci poznają podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przyrody: park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody. Dzieci dowiadują się jak należy zachowywać się w lesie czy nad jeziorem, poznają mieszkańców rezerwatów i zagrożenia jakim podlegają.

14. Jakie to drzewo?
W oparciu o zbiory zielnikowe i prezentację multimedialną, uczniowie uczą się rozpoznawać drzewa i krzewy (liściaste i iglaste) na podstawie ogólnych pokrojów, kory, liści, owoców i nasion.

15. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Podczas lekcji omawiane są różne sposoby przygotowania się zwierząt do trudnych warunków zimowych (robienie zapasów, zmiana futerka, zasypianie, wędrówka do ciepłych krajów oraz z krajów zimniejszych do Polski).

16. Kto kogo zjada?
Podczas zajęć dzieci poznają zależności pokarmowe występujące w przyrodzie. Zapoznają się ze zjawiskiem krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie.

17. Poznajmy las
Podczas zajęć poznajemy warstwową budową lasu oraz drzewa, krzewy i rośliny zielne budujące las. Omawiane są także zwierzęta, które żyją w lesie.

18. Z życia łąki
Łąka to siedlisko licznych gatunków roślin i zwierząt, które w zależności od pory roku ukazuje przeróżne oblicza. W czasie zajęć uczniowie zapoznają się z barwną mozaiką różnokolorowych kwiatów oraz zwierząt, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, okazów zielnikowych oraz eksponatów muzealnych.

Klasy IV-VIII
Warsztaty


1. Flora i fauna jeziora
Wypełniając kartę pracy na salach wystawowych Muzeum, uczniowie samodzielnie poznają różnorodność gatunkową zwierząt zamieszkujących strefę przybrzeżną jeziora oraz otwartą toń. W sali edukacyjnej, przy wykorzystaniu koła ilustrującego strefowy układ roślin w jeziorze i rysunków roślin, poznają rośliny w strefie przybrzeżnej jeziora. Podsumowanie wiadomości w formie prezentacji multimedialnej.

2. Formy ochrony przyrody na Warmii i Mazurach
Uczniowie zapoznają się z definicjami: pomnik przyrody, rezerwat, park krajobrazowy, park narodowy, użytek ekologiczny oraz w jakim celu są tworzone takie formy ochrony przyrody; poznają także przykłady wymienionych form ochrony na terenie Warmii i Mazur oraz mieszkańców terenów chronionych.

3. Jak tropić i śledzić zwierzęta
Niełatwo zaobserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Zwierzęta zostawiają jednak różne ślady i tropy w terenie, które zdradzają ich obecność. Podczas warsztatów dzieci nauczą się w jaki sposób rozpoznawać ślady i tropy zwierząt oraz jak samodzielnie odnaleźć je w terenie.

4. Jaszczurka czy traszka?
Warsztat z rozpoznawania gatunków płazów i gadów występujących na Warmii i Mazurach.

5.Poznajemy zwierzęta Warmii i Mazur
Rozwiązując przygotowane zadania dzieci uczą się rozpoznawać wybrane gatunki zwierząt prezentowane na wystawie „Zwierzęta Warmii i Mazur” oraz zaliczać je do poszczególnych gromad. Przygotowano różne zabawy i konkursy pozwalające na pozyskanie i utrwalenie wiedzy.

6. Rozpoznawanie ptaków
Podczas zajęć uczniowie poznają na czym polega praca ornitologa, co odróżnia ptaki od innych zwierząt, na co zwracać uwagę przy rozpoznawaniu ptaków (środowisko występowania, cechy charakterystyczne dla różnych grup ptaków: wielkość, ubarwienie, kształt sylwetki; różnice między samcami i samicami, między dorosłymi ptakami i młodymi, itd.) oraz poznają gatunki ptaków zamieszkujące region Warmii i Mazur.

Klasy IV-VIII
Lekcje


7. Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Podczas prezentowania eksponatów i slajdów przekazywane są informacje na temat wybranych, bardziej lub mniej znanych zwierząt zamieszkujących Warmię i Mazury. Przy omawianiu niektórych zwierząt uczestnicy zajęć poznają też ich głosy. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć pióra sów, poroże.

8. Jakie to drzewo?
Lekcja odbywa się w sali edukacyjnej, w oparciu o zbiory zielnikowe i prezentację multimedialną. Dzieci uczą się rozpoznawać drzewa i krzewy (liściaste i iglaste) na podstawie ogólnych pokrojów, kory, liści, owoców i nasion. Uczniowie samodzielnie oznaczają drzewa iglaste przy wykorzystaniu prostego klucza.

9. Kto kogo zjada?
Podczas zajęć dzieci poznają zależności pokarmowe występujące w przyrodzie. Zapoznają się ze zjawiskiem krążenia materii i przepływu energii w ekosystemie. Utrwalą sobie pojęcia: producent, konsument, reducent, łańcuch pokarmowy. Zabawy i ćwiczenia edukacyjne wyjaśniają istnienie i funkcjonowanie sieci troficznych.

10. Rzekotka to nie żaba, czyli lekcja o płazach
Podczas lekcji uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę na temat płazów oraz uczą się rozróżniać rodziny płazów występujących na Warmii i Mazurach.

11. Tropiciele
Zabawa edukacyjna w formie konkursu, odbywająca się na wystawie. Po krótkim wprowadzeniu uczniowie wypełniają karty pracy z pytaniami dotyczącymi zwierząt obecnych na wystawie: ich budowy, biologii, występowania itp. (wszystkie odpowiedzi na pytania można znaleźć na wystawie). Na koniec szerokie omówienie odpowiedzi i podsumowanie.

Dla szkół średnich
Warsztaty


1. Jaszczurka czy traszka?
Warsztat z rozpoznawania gatunków płazów i gadów występujących na Warmii i Mazurach

2. Rozpoznawanie ptaków
Podczas zajęć uczniowie poznają na czym polega praca ornitologa, co odróżnia ptaki od innych zwierząt, na co zwracać uwagę przy rozpoznawaniu ptaków (środowisko występowania, cechy charakterystyczne dla różnych grup ptaków: wielkość, ubarwienie, kształt sylwetki; różnice między samcami i samicami, między dorosłymi ptakami i młodymi, itd.) oraz poznają gatunki ptaków zamieszkujące region Warmii i Mazur. Uczestnicy lekcji poznają też inne sposoby rozpoznawania ptaków: po sylwetce w locie i po głosie. Zajęcia podzielone na dwie części odbywają się w części wystawy poświęconej ptakom i w sali edukacji. Na zakończenie konkurs podsumowujący zdobyte wiadomości.

Lekcje

1. Ciekawostki o zwierzętach Warmii i Mazur
Podczas prezentowania eksponatów i slajdów przekazywane są informacje na temat wybranych, bardziej lub mniej znanych zwierząt zamieszkujących Warmię i Mazury. Przy omawianiu niektórych zwierząt uczestnicy zajęć poznają też ich głosy. Lekcja dodatkowo ilustrowana jest krótkim filmem. Podczas zajęć uczniowie mogą dotknąć pióra sów, poroże. Na zakończenie przewidziano konkurs.

2. Tropiciele
Zabawa edukacyjna w formie konkursu, odbywająca się na wystawie. Po krótkim wprowadzeniu uczniowie wypełniają karty pracy z pytaniami dotyczącymi zwierząt obecnych na wystawie: ich budowy, biologii, występowania itp. (wszystkie odpowiedzi na pytania można znaleźć na wystawie). Na koniec szerokie omówienie odpowiedzi i podsumowanie.

3. Rzekotka to nie żaba, czyli lekcja o płazach
Podczas lekcji uczestnicy zdobywają ogólną wiedzę na temat płazów oraz uczą się rozróżniać rodziny płazów występujących na Warmii i Mazurach.

Kalendarium

« sobota, 18 maja 2024 »
Pn Wt Śr Czw Pt So N
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zobacz pełne kalendarium »

Samorzad Wojewodztwa

Poznaj lepiej nasz region:

facebook youtube

sobota 18 Maja
  • Mikołaj Kopernik – Gra
  • Stowarzyszenie Miłośników Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perły architektury gotyckiej w Polsce – III etap
  • Logo roku Mikołaja Kopernika
  • Oferta najmu sal
  • Katalog on-line biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
  • Centrum Spotkań Europejskich
  • Strona projektu: