Formularz: Edukacja - Muzeum Przyrody

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie podanym w klauzuli informacyjnej

wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogąelektroniczną) oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od MWiM informacji przekazywanych drogą telefoniczną (zgodnie zart. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne).

      _  
      | |  
__ ___  _| | __
\ \/ / | | | |/ /
 > <| |_| |  < 
/_/\_\\__, |_|\_\
    __/ |   
   |___/